personvernserklæring

Personvernserklæring

Personvernerklæring Bjørnefjorden Tannlegepraksis.

 

Informasjon om behandling av helseopplysninger og andre opplysninger som ivaretar personopplysninger i.h.t personvernforordningen ( GDPR) av 25mai 2018.

Enhver som ber om det har rett til å få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn.

Du kan henvende deg til oss og be om hvilke opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske såvel som manuelle registre. Du har krav på svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet.

I utgangspuktet skal klinikken av eget tiltak rette mangelfulle eller uriktige opplysninger. Det kan likevel forekomme ved store datamengder at noe blir mangelfullt eller feil, da kan pasienten aktivt bruke sin rett til innsyn, og oppfordres til det.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.

Alle opplysninger som ikke lengre er relevant for formålet med registreringen blir slettet eller sperret. Unntak kan være hensyn til annen lovgivning, regnskapsloven og arkivloven.

Du kan også kreve journalen din slettet dersom opplysninger er misvisende, feilaktige eller oppleves som en belastning for deg.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

Når du ber om innsyn, retting eller sletting, er dette gratis.

Informasjonssikkerhet.

– alle opplysninger skal være tilstrekkelig sikret.(registrering, lagring og evt flytting av opplysninger)

– det foreligger prosedyrer for nødvendig sikkerhet.

– «need to know» basis- bare de som tjenestelig har behov for det, har       tilgang til personopplysninger.

– personopplysninger skal være tilgjengelig når de er nødvendig for å          utføre våre arbeidsoppgaver.

– alle våre samarbeidspartnere følger personvernforordningen.

Bjørnefjorden Tannlegepraksis av følgende databehandlere idag:

OPUS Datasystemer AS for å opprette din journal i vårt elektroniske journalsystem.

HELFO for å sende evt krav om refusjon via elektronisk direkteoppgjør. Dette gjøres via NHN- Norsk Helse Nett.

Vår personvernerklæring har som mål å følge den nye loven generelt og også ivareta spesielle områder som gjelder vår bransje spesielt. Den Norske Tannlegeforening har utarbeidet mye matriale som blir en type «bransjenorm»- vi ønsker å leve opp til den standarden.

 

Os, 01.10.18 Harald Alexander Noss, tannlege og eier.