Priser

Priser

Alle priser gjelder for 2021 og inkluderer tanntekniske utgifter.

Betaling skjer kontant eller med kort dersom annet ikke er avtalt. Ved fakturering kommer det kr. 100,- i tillegg. Faktura sendes til Credicare. Gjennom vår samarbeidspartner Resurs Bank, kan du få inntil 12 mnd oppdeling av betaling rentefritt. Søk om finansiering 

Undersøkelse

Kr. 690

2BW (røntgenbilder)

Kr. 285,-

Vanlig tannrøntgen

Kr. 145,-

Enkel tannsteinrens og polering

Kr. 200,-

Hygienetillegg per seanse

Kr. 225,-

Bedøvelse

Kr. 205,-

Tannfarget fylling – 1 flate

Kr. 790 – 1090,-

Tannfarget fylling – 2 flater

Kr.  1 085-1485,-

Tannfarget fylling – 3 flater

Kr. 1 485 – 1635,-

Tannfarget fylling – 4 flater

Kr. 1 650,-

Rotfylling – kofferdam, 4 røntgenbilder, midlertidig fylling og bedøvelse – Tann med 1 kanal

Kr. 4550,-

Rotfylling – kofferdam, 4 røntgenbilder, midlertidig fylling og bedøvelse – Tann med 2 kanaler

Kr. 4900,-

Rotfylling – kofferdam, 4 røntgenbilder, midlertidig fylling og bedøvelse – Tann med 3-4 kanaler

Kr. 5550,-

Helkrone/bropilar (MK)

Kr. 6340,-

Helkeramisk krone

Kr. 6 340,-

Implantatforankret krone

Kr. 13800,-

Delprotese

Kr. 12800,-

Helsett proteser

Kr. 15 800,-

Ukomplisert fjerning av tann

Kr. 1455,-

Timepris

Kr. 2800,-

Ikke møtt

Kr. 720.-

1. implantatkirurgi

Kr. 16 500,-

Etterfølgende implantatkirurgi

Kr. 10 000,-

Invisalign konsultasjon

Kr. 555,-

Invisalign utredning

Kr. 3 000,-

Invisalign enkel «i7»

Kr. 18 000,-

Invisalign «lite»

Kr. 34 000,-

Invisalign «full»

Kr. 49 000,-

Som medlem av Den norske tannlegeforening er vi pliktige til å følge deres etiske retningslinjer.

§ 8 Pasientbehandling
En pasient har krav på tannlegens råd og veiledning. Tannlegen skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra tannlegens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke finne sted. Behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal bygge på informert samtykke.

Ring oss på telefon 996 34 799 for timebestilling

Eller send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.
  Os

  Åpningstider
  Mandag-fredag: 08:00 – 16:00

  Tysnes

  Åpningstider
  Mandag-fredag: 08:00 – 16:00

  Fusatun

  Åpningstider
  Mandag-fredag: 08:00 – 16:00