Implantat

Implantat

implantat

Et tannimplantat er i prinsipp en kunstig rot laget i titan. Implantat brukes der pasienten mangler en eller flere tenner. Implantat er aktuelt i tilfeller der man ikke har mulighet til å lage en konvensjonell bro, eller at man ønsker å unngå å slipe ned friske nabotenner for å fremstille en bro. Vi kan erstatte enkelt tenner og hele kjever.

Gjort på rette indikasjoner av kvalifisert tannhelsepersonell, er implantatbehandling en forutsigbar vitenskapelig testet metode som gir varige resultater som sikrer funksjonalitet og estetikk. Det er gjort omfattende dokumenterte studier siste 40 år på denne behandlingen. Å plassere et implantat kan virke som en aggresiv tilnærming, men er likevel vurdert til å være konservativt. Ved å plassere et implantat i kjevebeinet gir dette  et funksjonelt stimuli til benet. Dette hjelper å bevare det gjenværende benvevet og hindre resorpsjon ( bentap). Samidig blir nabotenner beskyttet da de ikke behøves som støtte. Man  kan si at implantat er det biologiske alternativet.

Når det gjelder cost / benefit, har studier vist at implantater oftest er det mest  lønnsomme i det lange løp, sammenlignet med konvensjonelle kroner eller broer.

Ved Bjørnefjorden tannlegepraksis kan vi tilby komplette løsninger under samme tak.  Det er et tverrfaglig og tett  samarbeid mellom den som setter implantatet ( kirurgen ), og den som lager tenner på toppen ( tannlegen )

Vi har rett til å utføre behandling med Helfo refusjon. Njål Lekven, spesialist i oral kirurgi og medisin, og Tannlege Harald Alexander Noss, utgjør vårt implantatteam sammen med våre tannhelsesekretærer.

Behandllingsdagbok:

Det starter med en tverrfaglig konsultasjon hvor det gjøres en klinisk vurdering sammen med studie av røntgenbilder. Dette leder til en diagnose og en behandlingsplan. Pasienten informeres meget grundig om hele prosessen, tidsaspekt og kostnader. Noen pasienter kan ha rett til refusjon ved behandling; f.eks dersom tenner er tapt pga av tannkjøttsykdom ( periodontitt) eller medfødte manglende tenner ( agenesi ), det finnes også andre innslagspunkt som kan gi rett til refusjon. Disse reglene kan vi og kan raskt gi deg et svar  på disse sprørsmålene.

En kunstig tannrot (implantat) settes inn i kjevebeinet med vanlig tannlegebedøvelse. Normalt sett opplever vi lite postoperativt ubehag etter implantatbehandling, men noe hevelse og smerter kan oppstå. De fleste kan gå på jobb samme dag eller dagen etter.

Du får med resept på smertestillende og i enkelte tilfeller antibiotika. Postoperativ informasjon gis muntlig og skriftlig. Kontroll etter ca 1 uke.

Så kommer en tilhelingsfase, vanligvis mellom 8 til 10 uker. Vi sier at implantatet skal gro fast i kjevebeinet ( osseointegrasjon) I denne fasen lager vi en midlertidig løsning til deg.

Siste steg er avtrykk og fremstilling av en keramisk krone eller bro.

Arbeidet som er gjort kontrolleres minimum årlig, og det vektlegges god munnhygiene.

Kort fordeler med implantat:

 • Bevare friske tenner
 • Faste tenner
 • Bevare og stimulere kjeveben
 • Estetikk
 • Funksjonalitet 
 • Generelt bedre oral helse 

Implantat-2

Det er få absolutte kontraindikasjoner for implantat behandling, men det vil alltid  bli  tatt en grundig gjennomgang av dine helseopplysninger. Eksempler på tilstander der vi kanskje avventer/ fraråder behandling kan være; ubehandlet periodontal sykdom, høyt tobakks forbruk, dårlig regulert diabetes eller ettervirkninger av kreftbehandling.

I  noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig benvolum for å implantatplassering- i de fleste tilfeller har kirurgen teknikker for å bygge mer ben slik at behandling likevel kan gjennomføres.

Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om implantater.

www.straumann.no

straumann

Ring oss på telefon 996 34 799 for timebestilling

Eller send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.
  Os

  Åpningstider
  Mandag-fredag: 08:00 – 16:00
  Onsdag: 08:00 – 20:00

  Tysnes

  Åpningstider
  Mandag-fredag: 08:00 – 16:00

  Fusatun

  Åpningstider
  Mandag-fredag: 08:00 – 16:00
  Tirsdag: 08:00 – 20:00